Ceník za služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z 

veřejného zdravotního pojištění:

Předoperační vyšetření – samoplátci                                              1000 Kč  
(např. před kosmetickým zákrokem, laboratorní či zobrazovací vyšetření nejsou v ceně zahrnuty)

Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta, zaměstnavatele či úřadu(závodní prohlídka, vyšetření na řidičský průkaz, vyšetření pro sportovní kluby a podob.)                                    600 Kč

Vyšetření ohledně ŘP od 65 let                                                      500 Kč

Potravinářský(zdravotní) průkaz                                                 400 Kč

Vyšetření mimo ordinační dobu na dohodnutý termín na přání pacienta - samoplátci                                     1000 Kč / každých započatých 30 min.

Vyšetření pacienta–samoplátce, nesmluvní pojišťovna         1000 Kč / každých započatých 30 min.

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkaz (vystavení, prodloužení)                                                                1000 Kč

Preventivní prohlídka – samoplátci  (např. na žádost podniku, mimo interval hrazený ZP atd.., laboratorní či zobrazovací vyšetření nejsou v ceně zahrnuty)                                                                         1000 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace(do 5 pracovních dnů)         300 - 400 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace(do druhého dne)                       600 Kč

Potvrzení schopnosti studia na VŠ                                                  0 Kč

Administrativní výkon vyžádaný pacientem či jinou oprávněnou osobou či úřadem                                               250 Kč / každých započatých 15 min.

Vystavení náhradního dokladu                                                  100 Kč

Aplikace očkování – samoplátci                                                    200 Kč

CRP samoplátci                                                                           250 Kč

QUICK samoplátci                                                                         250 Kč

Strep test                                                                                      200 Kč

TOKS samoplátci                                                                           400 Kč

EKG samoplátci                                                                           300 Kč

Kopírování - 1 strana tisku                                                             5 Kč

Kopírování – oboustranně                                                           10 Kč
 

Ceník je platný od 13.6.2022